Phạt chi nhánh Cty bột giặt LIX 1,1 tỷ đồng vì làm con suối nổi đầy bọt

Phạt chi nhánh công ty bột giặt LIX 1,1 tỷ đồng vì làm con suối nổi đầy bọt trắng. Ảnh: Đình Trọng
Phạt chi nhánh công ty bột giặt LIX 1,1 tỷ đồng vì làm con suối nổi đầy bọt trắng. Ảnh: Đình Trọng
Phạt chi nhánh công ty bột giặt LIX 1,1 tỷ đồng vì làm con suối nổi đầy bọt trắng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top