Phạt 70 triệu đồng tài xế chở hơn 5 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối