Phạt 15 triệu người tin giả về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Chủ tài khoản đăng tải thông tin đính chính sau khi đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19.
Chủ tài khoản đăng tải thông tin đính chính sau khi đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19.
Chủ tài khoản đăng tải thông tin đính chính sau khi đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19.
Lên top