Phạt 12,5 triệu đồng nhà hàng xuất hóa đơn bằng chữ Trung Quốc