Phạt 1 doanh nghiệp gần 2 tỉ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Quyết định của UBND tỉnh Long An.
Quyết định của UBND tỉnh Long An.
Quyết định của UBND tỉnh Long An.
Lên top