Phần mềm truy vết COVID-19 trong công nhân hoạt động thế nào?

Ông Nguyễn Gia Phong (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm cán bộ thực hiện phần mềm
Ông Nguyễn Gia Phong (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm cán bộ thực hiện phần mềm
Ông Nguyễn Gia Phong (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm cán bộ thực hiện phần mềm
Lên top