Phân luồng nhân lực: Giảm tải đầu vào đại học, cân đối cung - cầu lao động

80% số học viên trường nghề ra trường có việc làm đúng ngành. Ảnh: HẢI NGUYỄN
80% số học viên trường nghề ra trường có việc làm đúng ngành. Ảnh: HẢI NGUYỄN
80% số học viên trường nghề ra trường có việc làm đúng ngành. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top