Phản hồi về hóa đơn tiền điện tăng “đột biến” tại Hà Nội

Nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiền điện tăng cao.
Nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiền điện tăng cao.
Nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiền điện tăng cao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top