Phản đối bất thành, người dân mang rác đến đổ tràn cổng Ủy ban xã

Một người đàn ông đã kéo một xe rác rất lớn đổ trước cổng Ủy ban xã Thượng Vũ. Ảnh cắt từ clip.
Một người đàn ông đã kéo một xe rác rất lớn đổ trước cổng Ủy ban xã Thượng Vũ. Ảnh cắt từ clip.
Một người đàn ông đã kéo một xe rác rất lớn đổ trước cổng Ủy ban xã Thượng Vũ. Ảnh cắt từ clip.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM