Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng:

Phấn đấu xây mới trên 1.324 nhà xuống cấp cho người có công