Phấn đấu năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT

Tham gia BHYT sẽ giúp người dân giảm chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Hà Anh
Tham gia BHYT sẽ giúp người dân giảm chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Hà Anh
Tham gia BHYT sẽ giúp người dân giảm chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Hà Anh
Lên top