Phấn đấu hơn 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhân viên ngành BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHYT tự nguyện tới người dân. Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: H.A
Nhân viên ngành BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHYT tự nguyện tới người dân. Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: H.A
Nhân viên ngành BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHYT tự nguyện tới người dân. Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: H.A
Lên top