Đông Nam bộ và ĐBSCL:

Phấn đấu có ít nhất 8 tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Châu Anh (PLO)
Diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Châu Anh (PLO)
Diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Châu Anh (PLO)
Lên top