Phân công nhân sự tạm thời điều hành huyện Cô Tô thay ông Lê Hùng Sơn

Trụ sở Huyện ủy Cô Tô
Trụ sở Huyện ủy Cô Tô
Trụ sở Huyện ủy Cô Tô
Lên top