Phân bổ 40 tấn hàng viện trợ của Nga đến các địa phương thiệt hại nặng trong bão 12

Lực lượng Biên phòng Khánh Hòa hỗ trợ chuyển toàn bộ số hàng viện trợ của Nga  về cho bà con huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang...các địa phương bị thiệt hại nặng trong bão 12.
Lực lượng Biên phòng Khánh Hòa hỗ trợ chuyển toàn bộ số hàng viện trợ của Nga về cho bà con huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang...các địa phương bị thiệt hại nặng trong bão 12.
Lực lượng Biên phòng Khánh Hòa hỗ trợ chuyển toàn bộ số hàng viện trợ của Nga về cho bà con huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang...các địa phương bị thiệt hại nặng trong bão 12.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM