HÀ NỘI: CHỈ MỘT CƠN MƯA VỪA, GIAO THÔNG ĐÃ “THẤT THỦ”

Phải ưu tiên phát triển giao thông công cộng

Dự kiến đến năm 2030 sẽ mở mới thêm 7 tuyến buýt BRT. Ảnh: PV
Dự kiến đến năm 2030 sẽ mở mới thêm 7 tuyến buýt BRT. Ảnh: PV
Dự kiến đến năm 2030 sẽ mở mới thêm 7 tuyến buýt BRT. Ảnh: PV
Lên top