Các địa phương miền Trung sau lũ lụt:

Phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học lại

Bộ đội biên phòng cào bùn chuẩn bị cho ngày học sinh trở lại trường sau đợt mưa lũ tại một trường học ở xã Hướng Việt huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Bộ đội biên phòng cào bùn chuẩn bị cho ngày học sinh trở lại trường sau đợt mưa lũ tại một trường học ở xã Hướng Việt huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Bộ đội biên phòng cào bùn chuẩn bị cho ngày học sinh trở lại trường sau đợt mưa lũ tại một trường học ở xã Hướng Việt huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top