Phải sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với Tổng thầu Trung Quốc. Ảnh: Đ.Q
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với Tổng thầu Trung Quốc. Ảnh: Đ.Q
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với Tổng thầu Trung Quốc. Ảnh: Đ.Q
Lên top