Phải mất 4 giờ mới tiếp cận được nơi sạt núi, vùi 11 người ở Phước Sơn

Đường vào xã Phước Lộc bị chia cắt vì sạt lở núi. Ảnh: Cán bộ xã Phước Lộc
Đường vào xã Phước Lộc bị chia cắt vì sạt lở núi. Ảnh: Cán bộ xã Phước Lộc
Đường vào xã Phước Lộc bị chia cắt vì sạt lở núi. Ảnh: Cán bộ xã Phước Lộc
Lên top