CHÓ THẢ RÔNG CẮN CHẾT NGƯỜI:

Phải làm rõ trách nhiệm chủ nuôi và chính quyền

Chó không rọ mõm ở khu vực ven hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: PV
Chó không rọ mõm ở khu vực ven hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: PV
Chó không rọ mõm ở khu vực ven hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top