Phải khai báo y tế điện tử khi qua điểm kiểm tra soi chiếu an ninh

Nhân viên hàng không hướng dẫn khai báo y tế điện tử. Ảnh VNA
Nhân viên hàng không hướng dẫn khai báo y tế điện tử. Ảnh VNA
Nhân viên hàng không hướng dẫn khai báo y tế điện tử. Ảnh VNA
Lên top