Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên

Số tiền 320 triệu đồng bị bỏ quên. Ảnh: NVCC
Số tiền 320 triệu đồng bị bỏ quên. Ảnh: NVCC
Số tiền 320 triệu đồng bị bỏ quên. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM