Phải đào lên... sự thật!

Hàng chục tấn chất độc hại đã được đào lên từ khuôn viên đất của Công ty Nicotex Thanh Thái. Ảnh: Xuân Hùng
Hàng chục tấn chất độc hại đã được đào lên từ khuôn viên đất của Công ty Nicotex Thanh Thái. Ảnh: Xuân Hùng
Hàng chục tấn chất độc hại đã được đào lên từ khuôn viên đất của Công ty Nicotex Thanh Thái. Ảnh: Xuân Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top