Phải đảm bảo an toàn cho dân trong vùng làm dự án điện gió tại Quảng Trị

Nhiều hộ dân ở xã Húc ở gần các dự án điện gió đang thi công ở phía trên cao. Ảnh: TB.
Nhiều hộ dân ở xã Húc ở gần các dự án điện gió đang thi công ở phía trên cao. Ảnh: TB.
Nhiều hộ dân ở xã Húc ở gần các dự án điện gió đang thi công ở phía trên cao. Ảnh: TB.
Lên top