Phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động từ ngày 27.1 dành cho xe dưới 30 tấn

Thi công đường dẫn xuống bến phà Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Thi công đường dẫn xuống bến phà Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Thi công đường dẫn xuống bến phà Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top