Phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động từ 27.1.2021

Khẩn trương thi công bến phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công bến phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công bến phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top