Phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trước Tết Tân Sửu

Phà Rạch Miễu từng là phương tiện giao thông chính nối Bến Tre với Tiền Giang trước khi có cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phà Rạch Miễu từng là phương tiện giao thông chính nối Bến Tre với Tiền Giang trước khi có cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phà Rạch Miễu từng là phương tiện giao thông chính nối Bến Tre với Tiền Giang trước khi có cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top