Phá rừng tại Quảng Bình: Thêm một lãnh đạo bị kỷ luật

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Thanh Hoá (H.Tuyên Hoá, Quảng Bình)
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Thanh Hoá (H.Tuyên Hoá, Quảng Bình)
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Thanh Hoá (H.Tuyên Hoá, Quảng Bình)
Lên top