Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phá rừng phi lao ven biển có tuổi đời hàng chục năm để trồng… rau!

Cây phi lao hàng chục năm tuổi đã bị đốn hạ. Ảnh: T.H
Cây phi lao hàng chục năm tuổi đã bị đốn hạ. Ảnh: T.H