Phá rừng ở Bình Phước: Xử lý rất khó hiểu!

Hình ảnh một gốc cây rừng có chu vi hơn 2m, gốc còn tươi nguyên đã bị lâm tặc cưa hạ, lấy gỗ, nhưng Hạt kiểm lâm không đưa vào số cây rừng bị huỷ hoại trong vụ phá rừng... Ảnh: H.H
Hình ảnh một gốc cây rừng có chu vi hơn 2m, gốc còn tươi nguyên đã bị lâm tặc cưa hạ, lấy gỗ, nhưng Hạt kiểm lâm không đưa vào số cây rừng bị huỷ hoại trong vụ phá rừng... Ảnh: H.H
Hình ảnh một gốc cây rừng có chu vi hơn 2m, gốc còn tươi nguyên đã bị lâm tặc cưa hạ, lấy gỗ, nhưng Hạt kiểm lâm không đưa vào số cây rừng bị huỷ hoại trong vụ phá rừng... Ảnh: H.H
Lên top