Phá bỏ hàng loạt công trình vô chủ, bỏ hoang giữa vịnh Hạ Long

Kè nuôi trồng thủy sản của ngư dân tại khu vực Vụng Ba Cửa. Ảnh: CTV
Kè nuôi trồng thủy sản của ngư dân tại khu vực Vụng Ba Cửa. Ảnh: CTV
Kè nuôi trồng thủy sản của ngư dân tại khu vực Vụng Ba Cửa. Ảnh: CTV
Lên top