PGS.TS Lê Văn Quảng làm Giám đốc Bệnh viện K

Tân Giám đốc Bệnh viện K - PGS.TS Lê Văn Quảng.
Tân Giám đốc Bệnh viện K - PGS.TS Lê Văn Quảng.
Tân Giám đốc Bệnh viện K - PGS.TS Lê Văn Quảng.
Lên top