PGS Hà Đình Đức nói gì về đàn vịt trời tại Hồ Gươm?

Đàn vịt trời tại Hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương
Đàn vịt trời tại Hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương