PGS Bùi Hiền bình dòng chữ "Qười Địop Câu Lộk" trên Táo quân 2018

Hình ảnh Bắc Đẩu với tấm băng đeo viết bằng chữ tiếng Việt cải tiến.
Hình ảnh Bắc Đẩu với tấm băng đeo viết bằng chữ tiếng Việt cải tiến.
Hình ảnh Bắc Đẩu với tấm băng đeo viết bằng chữ tiếng Việt cải tiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top