PGĐ Sở Y tế Đắk Nông vừa bị kỷ luật cảnh cáo: Từng khai báo bị tâm thần

Nhiều hạng mục thi công tại dự án BVĐK tỉnh Đắk Nông bị xuống cấp trong đó có hệ thống thang máy.  Ảnh chụp vào năm 2018 của HL.
Nhiều hạng mục thi công tại dự án BVĐK tỉnh Đắk Nông bị xuống cấp trong đó có hệ thống thang máy. Ảnh chụp vào năm 2018 của HL.
Nhiều hạng mục thi công tại dự án BVĐK tỉnh Đắk Nông bị xuống cấp trong đó có hệ thống thang máy. Ảnh chụp vào năm 2018 của HL.
Lên top