PC Đắk Lắk: Trao hơn 300 triệu đến quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Đại diện PC Đắk Lắk trao hơn 300 triệu đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19.
Đại diện PC Đắk Lắk trao hơn 300 triệu đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19.
Đại diện PC Đắk Lắk trao hơn 300 triệu đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19.
Lên top