Pano Liên hoan âm nhạc sai ngữ pháp: Đã thu hồi và thay thế biển chuẩn

Du khách quốc tế giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top