Ôtô con cháy trơ khung trên đỉnh đèo Đại Ninh, 5 người bị bỏng