Ôtô chỉ được phép chạy tối đa 60km/h trên cầu Thanh Trì

Từ ngày 16.3.2021, ôtô khi qua cầu Thanh Trì chỉ được phép chạy tối đa 60km/h. Ảnh: GT
Từ ngày 16.3.2021, ôtô khi qua cầu Thanh Trì chỉ được phép chạy tối đa 60km/h. Ảnh: GT
Từ ngày 16.3.2021, ôtô khi qua cầu Thanh Trì chỉ được phép chạy tối đa 60km/h. Ảnh: GT
Lên top