Ôtô bốc cháy khi kéo lê xe máy của cảnh sát 3 km

Ôtô cháy trơ khung sau khi kéo lê xe máy của cảnh sát.
Ôtô cháy trơ khung sau khi kéo lê xe máy của cảnh sát.
Ôtô cháy trơ khung sau khi kéo lê xe máy của cảnh sát.