Ôtô bốc cháy khi kéo lê xe máy của cảnh sát 3 km

Ôtô cháy trơ khung sau khi kéo lê xe máy của cảnh sát.
Ôtô cháy trơ khung sau khi kéo lê xe máy của cảnh sát.