Ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác chữa bệnh ở Bình Thuận

Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Huy - Tú
Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Huy - Tú
Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Huy - Tú
Lên top