Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Bưu điện Việt Nam

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty.
Lên top