Ông Nguyễn Bá Thanh đủ sức khỏe để đi máy bay về nước

Lên top