Ông Ngô Văn Tuấn xin về làm lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư dự án ngân sách

Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Lên top