Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ông Ngô Văn Tuấn xin về làm lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư dự án ngân sách

Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Lên top