Ông Lê Trung Kiên tiếp tục làm bí thư Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng)

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân nhiệm kì 2020-2025. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân nhiệm kì 2020-2025. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân nhiệm kì 2020-2025. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top