Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam. Ảnh: LP
Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam. Ảnh: LP
Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam. Ảnh: LP
Lên top