Ông Lê Phước Hoài Bảo đã đi làm trở lại

Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Người lao động.
Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Người lao động.