Ông Lê Minh Tấn đã khẳng định: Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM trả lời báo chí trưa ngày 19.10    Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM trả lời báo chí trưa ngày 19.10 Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM trả lời báo chí trưa ngày 19.10 Ảnh: Minh Quân
Lên top