Ông Hoài Bảo từ Giám đốc xuống làm nhân viên Sở KH&ĐT

 Ông Lê Phước Hoài Bảo.
Ông Lê Phước Hoài Bảo.