Ông giáo làng gần nửa thế kỷ sưu tầm ảnh Bác

Thầy Đậu Xuân Tiêu bên bộ sưa tập về Bác Hồ của mình
Thầy Đậu Xuân Tiêu bên bộ sưa tập về Bác Hồ của mình
Thầy Đậu Xuân Tiêu bên bộ sưa tập về Bác Hồ của mình
Lên top